ĐẶT PHÒNG

NGAY
Số phòng
 • -Chọn-
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Số phòng
 • -Chọn-
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Khoảng giá
 • -Chọn-
 • Dưới 500,000
 • 500,000 - 1000,000
 • 1500,000 - 2000,000
 • 2500,000 - 3000,000
 • 2500,000 - 3000,000
 • Trên 3500,000

Phòng đặc biệt

Phòng Đôi - Loại A02

Phòng Đôi - Loại A02

0VNĐ / ĐÊM

Xem chi tiết
Phòng Deluxe Room-01

Phòng Deluxe Room-01

0VNĐ / ĐÊM

Chi tiết
Phòng Deluxe Room-02

Phòng Deluxe Room-02

0VNĐ / ĐÊM

Chi tiết

Deluxe room- 03 0 VNĐ/đêm

Xem chi tiết

Deluxe room- 03

 • Kiểu phòng: 6 người
 • Diện tích phòng: 38m2
 • Giường: 1 Double Bed
 • Giá 1 đêm:0 VNĐ
Xem chi tiết

Phòng Deluxe Room-04 0 VNĐ/đêm

Xem chi tiết

Phòng Deluxe Room-04

 • Kiểu phòng: 4 người
 • Diện tích phòng: 25m2
 • Giường: 1 Double Bed
 • Giá 1 đêm:0 VNĐ
Xem chi tiết

Phòng Đôi - Loại A01 0 VNĐ/đêm

Xem chi tiết

Phòng Đôi - Loại A01

 • Kiểu phòng: 4 người
 • Diện tích phòng: 22m2
 • Giường: 1 Double Bed
 • Giá 1 đêm:0 VNĐ
Xem chi tiết